Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm quen các thao tác để có thể tạo ngay một chương trình dùng Google App Scipt đầu tiên. Tôi sẽ xây dựng một ứng dụng rất hữu ích đó là Merge mail (trộn thư) và gửi email tự động.

Trộn thư (merge mail) tức là lấy thông tin của từng người nhận trong một danh sách, điền vào những vị trí thích hợp trong email mẫu, để tạo ra cho mỗi người một email riêng có thông tin liên quan trực tiếp đến họ rồi gửi đi.

Hướng dẫn này mặc định dành cho người chưa từng biết gì về vấn đề này nên mang tính chất cầm tay chỉ việc với nhiều hình ảnh. Bước nào các bạn biết rồi thì có thể lướt qua.

Ứng dụng này sẽ sử dụng 3 dịch vụ của Google gồm Spreadsheet, Gmail và Form.

Mô tả cụ thể:

Bạn sẽ tạo 1 Spreadsheet với 2 sheet. Một chứa danh sách về thông tin người nhận, một chứa nội dung email mẫu với các trường cần trộn.

Bạn sẽ viết chương trình để hệ thống tự động trộn email và gửi email cho toàn bộ danh sách vào một thời gian nhất định hoặc khi bạn yêu cầu thông qua 1 Form.

Các bước tiến hành.

continue reading…