Bạn có tin vào số phận không? Có phải trong cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn thường xuyên được nghe câu nói: “Biết làm thế nào được, số phận nó thế”? Sự thật có phải như thế không?

Theo quan điểm của cá nhân tôi, niềm tin vào số phận hay tin vào câu nói trên có tác dụng an ủi trong một số trường hợp mà kết quả không thể nào thay đổi được, chứ nó không đúng sự thật và cực kỳ nguy hiểm, có sức hủy hoại lớn lao trong hầu hết các trường hợp còn lại. Tôi tin rằng con người ta, bằng hành động và suy nghĩ của chính mình đã tạo ra số phận cho mình. continue reading…