Skip to content

Archive

Tag: lịch sử

Vương triều nhà Nguyễn tồn tại trong lịch sử nước ta trog 143 năm (1802 – 1945) với 13 vua. Tuy nhiên, vương triều này chỉ có 2 hoàng hậu được chính phong khi còn đang sống đó là Thừa Thiên Cao hoàng hậu vợ vua Gia Long và Nam Phương hoàng hậu vợ vua Bảo Đại. Các triều vua khác đều không phong hoàng hậu cho vợ các vua mà chỉ “truy phong” sau khi mất.

Cũng không rõ vì sao mà nhà Nguyễn bắt đầu từ triều vua Minh Mạng đến triều vua Khải Định lại không phong hoàng hậu. Chức cao nhất trong hoàng cung khi đó chỉ là Hoàng Quí Phi mà thôi.

Nhớ lần tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với một người bác, được bác kể nghe câu chuyện mang màu sắc “truyền thuyết” về chuyện này. Nay tôi kể lại cho bạn nghe. continue reading…

Sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam hiện nay

Sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam hiện nay

Mình vừa tra từ điển về chữ “lạm bàn”, thấy có nghĩa là “thảo luận, bàn luận về một vấn để nào đó vượt quá thẩm quyền của mình, bàn luận về cái mà mình không có kiến thức thích hợp”.

Quả là một từ xác đáng cho cái việc bàn thảo về sách lịch sử của mình trong bài viết này.

Mình là dân kỹ thuật. Học kỹ thuật, làm kỹ thuật rồi đi dạy kỹ thuật. Nay lại bàn về lịch sử, về sách lịch sử, thì rõ ràng là đang “lạm bàn” chứ gì nữa?

Nhưng bác Hồ có câu:

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Còn có câu chuyện kể rằng: trước khả năng phải bắt buộc cầm súng đánh thực dân, Bác sai người đi tìm cuốn “Việt Nam sử lược” của Lệ Thần Trần Trọng Kim, khi đó là cuốn sách duy nhất biên soạn mạch lạc về lịch sử nước nhà để trao cho các vị lãnh đạo cuộc kháng chiến đọc. Không chỉ chí khí của người xưa mà nhiều bài học về cách đánh và cách thắng của ông cha chúng ta đem lại những tri thức rất bổ ích cho cuộc chiến đấu ở thế kỷ 20. (Theo lời kể của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xem nguồn tại đây).

Vậy việc mình tìm hiểu lịch sử, hẳn cũng là một việc đúng đắn. continue reading…

Bitnami