Cho đến nay, tôi đã trải qua vài công việc: sư phạm, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh. (Người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thảo nào tôi vẫn cứ đói mãi. Hihi…). Mỗi nghề để lại cho tôi một bài học sâu sắc:

Sư phạm dạy tôi rằng: làm việc với con người là khó nhất. Vì con người có tâm tư, tình cảm, lý trí… chứ không phải như máy móc.

Kỹ thuật dạy tôi rằng: cái gì muốn làm nhanh, làm tốt thì phải có đúng đồ nghề. Nếu chưa tồn tại đồ nghề để làm với việc đó thì hãy tạo ra chúng.

Quản lý dạy tôi rằng: một hệ thống tốt là một hệ thống ngăn ngừa sai phạm từ đầu chứ không phải là một hệ thống xử lý sai phạm tốt.

Kinh doanh dạy tôi rằng: cái gì phù hợp với bạn nhất, mang lại hiệu quả cho bạn nhất là cái tốt nhất.

Nghe ra thì chẳng liên quan gì với nhau nhỉ? Thực ra cũng có đôi chút liên quan với cái mà tôi sắp giới thiệu ra đây: gói dịch vụ G suite của Goolge dành cho doanh nghiệp.

Tới đây chắc nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi: “Cha nội này ăn gì của Google mà suốt ngày quảng cáo cho Google. Mới nghe App Script đây giờ tới G suite?”.
continue reading…