Hai tỷ phú Warren Buffet và Bill Gates

Hai tỷ phú Warren Buffet và Bill Gates

Có lẽ, hầu hết trong chúng ta (nếu không muốn nói tất cả) đều mong muốn mình thật giàu có. Nhưng như thế nào là giàu có? continue reading…