Thời gian vừa qua, tôi thường xuyên đọc các sách về Phật học, cảm thấy hứng thú với thuyết Nhân quả. Tự nghiệm lấy một số chuyện Nhân quả nhãn tiền liên quan đến bản thân mà viết ít dòng này đẻ tự nhắc mình:

Gieo nhân nào thì gặt quả đó

Gieo nhân nào thì gặt quả đó

NHÂN QUẢ

Nhân nào quả đó
Gieo nhân gặt quả
Không muốn gặt quả
Xin đừng gieo nhân

Vì đã gieo nhân
Thì phải gặt quả
Luôn là như vậy
Sớm muộn mà thôi.

Phải tự nhắc lòng
Không gieo nhân xấu
Mà luôn phấn đấu
Gieo những nhân lành.

Mai mốt quả thành
Khỏi ăn quả đắng
Tâm chẳng lo lắng
Cuộc sống bình an.

(Sài Gòn, tháng 2/2013)