Mục tiêu: đưa tất cả các viên góc màu vàng vào đúng vị trí của nó (có thể hướng sẽ còn sai).

Mục tiêu bước 6

Cách thực hiện:

Quan sát các viên góc màu vàng xem có viên nào trong số 4 viên nằm ở đúng vị trí của nó không (chỉ cần đúng vị trí, không cần đúng hướng).

Đúng vị trí là viên góc có 3 màu: màu vàng và thêm 2 màu khác nữa phải nằm ở giao điểm giữa 3 mặt có màu tương ứng của khối Rubik. Còn không cần đúng hướng là có thể chấp nhận các mặt màu của viên góc không trùng với các mặt của khối Rubik.

Ví dụ viên góc màu vàng cam lục phải nằm ở giao điểm giữa 3 mặt vàng cam lục của Rubik. Còn nếu sai hướng, ví dụ màu vàng của viên góc lại quay về màu lục của khối Rubik, màu cam của viên góc lại quay về phía màu vàng của Rubik, màu vàng của Rubik lại quay về phái màu cam của khối Rubik… thì cũng không sao.

Sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

  TH1: 4 viên góc của mặt màu vàng đã ở đúng vị trí của nó >> Chuyển qua bước 7.
  TH2: Có 1 viên góc màu vàng ở đúng vị trí của nó, 3 viên còn lại sai. Quay hướng khối Rubik như hình vẽ (viên đúng nằm ở mặt trên, bên phải). Sau đó thực hiện công thức 8 (dưới đây) 1 hoặc 2 lần (tùy trường hợp).
  TH3: Không có viên góc màu vàng nào nằm ở đúng vị trí của nó. Chọn 1 mặt bất kỳ trong 4 mặt cam, lam, đỏ, lục làm mặt trước. Thực hiện công thức 8 (dưới đây) 1 lần. Sau đó kiểm tra lại các viên góc ở mặt trên của Rubik xem viên nào đúng (chắc chắn có 1 viên đúng) rồi thực hiện như TH2 ở trên để có kết quả mong muốn.

 

Công thức đổi vị trí của 3 viên góc màu vàng (công thức 8):

Công thức 8

Như vậy chỉ cần thực hiện công thức 8 từ 1 đến 3 lần tùy trường hợp thì chúng ta đã có các viên góc màu vàng ở đúng vị trí của nó.

Điều thú vị là ở bước này, số viên đúng vị trí chỉ có thể là 0 hoặc 1 hoặc 4 viên (chứ không có trường hợp chỉ có 2 hoặc 3 viên đúng vị trí).

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã có các góc của mặt màu vàng ở đúng vị trí của nó, hãy chuyển qua bước cuối cùng.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.