Mục tiêu: đưa tất cả các viên góc màu vàng vào đúng vị trí của nó (có thể hướng sẽ còn sai).

Mục tiêu bước 6

Cách thực hiện:

Quan sát các viên góc màu vàng xem có viên nào trong số 4 viên nằm ở đúng vị trí của nó không (chỉ cần đúng vị trí, không cần đúng hướng).

Sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

 4 viên góc vàng đúng TH1: 4 viên góc của mặt màu vàng đã ở đúng vị trí của nó >> Chuyển qua bước 7.
 1 viên góc vàng đúng TH2: Có 1 viên góc màu vàng ở đúng vị trí của nó, 3 viên còn lại sai. Quay hướng khối Rubik như hình vẽ (viên đúng nằm ở mặt trên, bên phải). Sau đó thực hiện công thức 8 (dưới đây) 1 hoặc 2 lần (tùy trường hợp).
 0 viên góc vàng đúng TH3: Không có viên góc màu vàng nào nằm ở đúng vị trí của nó. Chọn 1 mặt bất kỳ trong 4 mặt cam, lam, đỏ, lục làm mặt trước. Thực hiện công thức 8 (dưới đây) 1 lần. Sau đó kiểm tra lại các viên góc ở mặt trên của Rubik xem viên nào đúng (chắc chắn có 1 viên đúng) rồi thực hiện như TH2 ở trên để có kết quả mong muốn.

 

Công thức đổi vị trí của 3 viên góc màu vàng (công thức 8):

Công thức 8

Như vậy chỉ cần thực hiện công thức 8 từ 1 đến 3 lần tùy trường hợp thì chúng ta đã có các viên góc màu vàng ở đúng vị trí của nó.

Điều thú vị là ở bước này, số viên đúng vị trí chỉ có thể là 0 hoặc 1 hoặc 4 viên (chứ không có trường hợp chỉ có 2 hoặc 3 viên đúng vị trí).

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã có các góc của mặt màu vàng ở đúng vị trí của nó, hãy chuyển qua bước cuối cùng.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.