Mục tiêu: Tạo thành chữ thập màu vàng trên tầng 3 của khổi Rubik.

Tạo chữ thập màu vàng

Cách thực hiện:

Tóm tắt quy trình tạo chữ thập màu vàng như sau:

Quy trình tạo chữ thập màu vàng

Công thức chính của bước này (công thức số 6):

Công thức số 6

Nếu mặt màu vàng dạng chấm, áp dụng công thức một lần sẽ thành dạng L.

Nếu mặt màu vạng dạng L, áp dụng công thức một lần sẽ thành dạng đường thẳng.

Nếu mặt vàng dạng thẳng, áp dụng công thức một lần sẽ thành dạng chữ thập.

Cụ thể: mặt màu vàng của Rubik có thể rơi vào 1 trong 4 trường hợp sau:

 Chữ thập sẵn TH1: Chữ thập màu vàng: Bước này đã hoàn thành, tiếp tục bước 5
 Đường thẳng TH2: Đường thẳng màu vàng: Quay Rubik về như hình bên rồi áp dụng công thức 6 một (1) lần.
 Dạng chữ L TH3: Chữ L: Quay Rubik về như hình bên rồi áp dụng công thức 6 hai (2) lần.
 Dạng chấm TH4: Chấm: Áp dụng công thức 6 một (1) lần sẽ tạo dạng chữ L. Sau đó quay chữ L về như TH3 rồi áp dụng thêm công thức 6 hai (2) lần nữa.

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã hoàn thành được chữ thập màu vàng ở tầng 3 như mục tiêu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.