Mục tiêu: Đưa 4 viên cạnh ở tầng 2 về đúng vị trí để hoàn thành tầng 2.

Mục tiêu tằng 2

Cách thực hiện:

Quay mặt màu trắng (đã hoàn thiện xuống dưới), mặt màu vàng hướng lên trên.

Tìm kiếm các viên cạnh không chứa màu vàng ở tầng trên cùng và quay nó về sao cho mặt màu phía trước nó khớp với viên tâm.

Khớp màu tầng 2

Khi đó sẽ có 2 trường hợp: Cần chuyển viên cạnh về bên phải hoặc chuyển về bên trái.

Chuyển về bên phải:

Chuyển về phía bên phải

Công thức chuyển về bên phải (công thức 4):

Công thức 4 (chuyển phải)

Chuyển về bên trái:

Chuyen ve ben trai

Công thức chuyển về bên trái (công thức 5):

Công thức 5 (chuyển trái)

Trong trường hợp viên cạnh nằm sẵn ở tầng giữa nhưng sai vị trí hoắc sai hướng ví dụ như hình vẽ.

Tầng giữa nhưng sai vị trí

Ta quay khối Rubik theo hướng như hình vẽ và sử dụng lại công thức 4 để đổi viên này lên tầng trên cùng rồi thực hiện lại các bước như trên. Cụ thể:

Công thức 4 (chuyển phải)

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã hoàn thành được tầng 2 như mục tiêu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.