Mục tiêu: Hoàn thành các viên góc có màu trắng để hoàn thiện tầng 1.

Mục tiêu tầng 1

Cách thực hiện:

Luôn giữ mặt trắng quay lên trên.

Một viên góc màu trắng sẽ có 3 màu, một mặt màu trắng và 2 màu khác nữa.

Nếu viên góc màu trắng đang nằm ở tầng dưới thì ta xoay sao cho viên này nằm giữa 2 mặt màu mà nó có (trừ đi mặt màu trắng).

Ví dụ như góc Trắng – Đỏ – Lam thì sẽ được quay sao cho nó nằm ở tầng dưới giữa 2 mặt Đỏ và Lam (như hình).

Các trường hợp tầng 1

Tiếp theo, ta sẽ chuyển viên này về đúng vị trí của nó bằng cách xoay từ một đến vài lần công thức: (công thức 2)

Công thức 2

Lặp lại cho cả 4 góc.

Lưu ý:

Nếu viên góc màu trắng đang nằm ở tầng trên cùng mà chưa đúng vị trí thì cần chuyển viên này xuống dưới tầng dưới để thực hiện tiếp các bước như trên:

Tầng 1 chuyển xuống dưới

Công thức để chuyển viên này xuống tầng dưới là (công thức 3):

Công thức 3

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã hoàn thành được tầng 1 như mục tiêu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.