Mục tiêu:

Xoay mặt màu Trắng hướng lên trên và tạo hình chữ thập màu trắng trong đó vị trí các viên cạnh đúng màu với các viên tâm của các mặt khác.

Chữ thập trắng

Cách thực hiện:

Mục tiêu này khá đơn giản, các bạn có thể tự thực hiện được bằng thử – sai.

Tuy nhiên, cũng có vài gợi ý giúp bạn nếu bạn gặp khó khăn:

Các bạn nên thực hiện chữ thập theo thứ tự Lam – Cam – Lục – Đỏ.

Đầu tiên các bạn tìm các viên cạnh có màu trắng rồi quay về đúng vị trí của nó so với các viên tâm. Việc này có thể thực hiện rất dễ dàng, các bạn có thể tự làm được.

Nếu khi xoay các viên cạnh màu trắng về vị trí của nó mà màu đã đúng sẵn thì tốt quá.

B1 đúng sẵn

Néu khi xoay các viên cạnh màu trắng về vị trí của nó mà màu bị ngược như hình dưới đây, thì hãy dùng công thức số 1 để giải quyết.

B1 cần đổi mặt

Công thức số 1 (dùng để đổi màu bị ngược khi xếp chữ thập trắng):

Công thức 1

Ok, nếu khối Rubik của bạn đã đạt được chữ thập màu trắng như mục tiêu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Nếu cần xem lại bước trước, vui lòng bấm vào đây.